کاریکاتور/ دولت روحانی به اندازه ۲۰۰ سال ایران را بدهکار کرد!

«ثروتی» نماینده سابق مجلس:دولت دوازدهم به اندازه ۲۰۰ سال ایران قرض کرده و با انتشار انواع اوراق جامعه را بدهکار کرده است. دولت قبل افزایش حقوق‌ها را از محل چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی انجام می‌داد.اختلاف حقوق‌ها چیزی جز بی‌عدالتی و ظلم نیست، در فرانسه اختلاف حداکثر و حداقل حقوق ۷ برابر، در انگلستان ۹ برابر و در آمریکا ۱۳ برابر است اما در ایران ۲۱ برابر است. چرا یکی از وزرای دولت یازدهم باید ۲۴ برابر حداقل حقوق، دریافت کند؟

کاریکاتور/ دولت روحانی به اندازه 200 سال ایران را بدهکار کرد
فلای تو دی