آخرین اخبار | آرشیو اخبار

همایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قم

محمدرضا جباری

همزمان با هفته بسیج همایش مدیران، اساتید و فرماندهان پایگاه‌های بسیج حوزه‌های علمیه قم با عنوان "روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت" با سخنرانی آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه و حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در سالن همایش‌های مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد.

همایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قم آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه و حجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه همایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت در سالن همایش‌های مدرسه عالی دارالشفاء قم آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه و حجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه همایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قم آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیههمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قم آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیههمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت در سالن همایش‌های مدرسه عالی دارالشفاء قم آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیهحجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه همایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمحجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه حجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه  آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیههمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت در سالن همایش‌های مدرسه عالی دارالشفاء قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمهمایش روحانیت بسیجی علمداران بصیرت و مقاومت - قمحجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه
فلای تو دی