کاریکاتور/ نجومی بگیران مرفه بی‌درد!

در چند سال اخیر یکی از مسائل جدی بحث حقوق‌های نجومی بوده است. بدون شک شفاف شدن نظام پرداختی و تجمیع آن در سامانه‌ای واحد می‌تواند یک گام اساسی در راستای انضباط مالی و برقراری عدالت باشد. اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای همه کارکنان دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید در سامانه پاکنا ثبت شود.

کاریکاتور/ نجومی بگیران مرفه بی‌درد!
فلای تو دی