آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاری

علیرضا معتمدی

آیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاری با حضور احمد وحیدی وزیر کشور برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریاحمد وحیدی وزیر کشورآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریاحمد وحیدی وزیر کشور آیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریحجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکردآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریدیدار احمد وحیدی وزیر کشور با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرددیدار احمد وحیدی وزیر کشور با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکردآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریسحنرانی احمد وحیدی وزیر کشور در آیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریسخنرانی احمد وحیدی وزیر کشور در آیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاریآیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاری
فلای تو دی