کاریکاتور/ جولان لوازم خانگی قاچاق در کشور به صورت ته لنجی!

تولید کننده لوازم خانگی: فقط به صورت ته لنجی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار لوازم خانگی وارد کشور شده است. بنابراین بازار فعلا در انحصار تولید کنندگان داخلی نیست و این کالاهای قاچاق هستند که در بازار جولان می دهند.

کاریکاتور/ جولان لوازم خانگی قاچاق در کشور به صورت ته لنجی!
فلای تو دی