کاریکاتور/ تحقق ما میتوانیم در مبارزه با کرونا / تفاوت عملکرد دولت روحانی و رئیسی در کیش و مات کرونا

تحقق ما میتوانیم در مبارزه با کرونا! / تفاوت عملکرد دولت روحانی و رئیسی در کیش و مات کرونا / واردات و تزریق واکسن کرونا در دولت سابق، ظرف هفت ماه: ۵/۰۰۰/۰۰۰ دُز ، واردات و تزریق واکسن کرونا در دولت فعلی، ظرف سه ماه: ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ دُز ، کاهش مرگ و میر روزانه از بالای ۷۰۰ نفر به ۶۰ نفر.

کاریکاتور/ تحقق ما میتوانیم در مبارزه با کرونا / تفاوت عملکرد دولت روحانی و رئیسی در کیش و مات کرونا
فلای تو دی