آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم ترحیم شهید حسن ایرلو

مقداد مددی

مراسم ترحیم شهید حسن ایرلو سفیر ایران در یمن عصر امروز در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاهمراسم ترحیم شهید حسن ایرلوسردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاهسردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاهمراسم ترحیم شهید حسن ایرلوحضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در مراسم ترحیم شهید حسن ایرلومراسم ترحیم شهید حسن ایرلومراسم ترحیم شهید حسن ایرلوحضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در مراسم ترحیم شهید حسن ایرلومراسم ترحیم شهید حسن ایرلوحضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم ترحیم شهید حسن ایرلومراسم ترحیم شهید حسن ایرلومحمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاهمراسم ترحیم شهید حسن ایرلوحضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم ترحیم شهید حسن ایرلوسردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاهمراسم ترحیم شهید حسن ایرلوسرلشکر ایزدی و سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاهسردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاهمراسم ترحیم شهید حسن ایرلوسردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاهمراسم ترحیم شهید حسن ایرلو
فلای تو دی