آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

محمد حسن‌زاده

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی امروز سه شنبه در نشست خبری مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامینشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
فلای تو دی
;