آخرین اخبار | آرشیو اخبار

سوگواره شعر فاطمی

محمدحسن اصلانی

سوگواره شعر فاطمی شنبه ۱۱ دی ماه با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرای نجم الدین شریعتی، شعرخوانی استاد محمدعلی مجاهدی،سیدحمیدرضا برقعی،محسن عربخالقی،سیدمحمدجوادشرافت و مرثیه خوانی حاج محمدرضاطاهری در تالار وحدت تهران برگزار شد.

اجرای نجم الدین شریعتی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانسوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهراندکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانشعرخوانی افشین اعلا در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهران شعرخوانی سیدحمیدرضا برقعی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهران شعرخوانی سیدحمیدرضا برقعی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهران دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانسوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانسوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانشعرخوانی محسن عربخالقی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهران مرثیه خوانی حاج محمدرضاطاهری در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانمرثیه خوانی حاج محمدرضاطاهری در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانسوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانمرثیه خوانی حاج محمدرضاطاهری در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانسوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانشعرخوانی محمدغفاری در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهران شعرخوانی استاد محمدعلی مجاهدی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهران اجرای نجم الدین شریعتی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانتقدیر از استاد محمدعلی مجاهدی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانسخنرانی دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانسوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهرانسخنرانی دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهراندکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهراناستادمحمدعلی مجاهدی و دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سوگواره شعر فاطمی،تالار وحدت تهران
فلای تو دی