آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدم

محمدحسن اصلانی

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه الزهراء(س) ظهر امروز پنجشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰ با تشییع پیکر مطهر شهید سیدمرتضی رضا قدیری که پس از ۳۹ سال به وطن بازشگت و با سخنرانی حجت‌الاسلام احسان بی آزار تهرانی و مداحی حاج محمود کریمی،سیدمحمود علوی و ابراهیم رحیمی و با حضور مردم عزادار تهران در میدان شهید طهرانی مقدم برگزار شد.

تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتشییع پیکر مطهر شهید سیدمرتضی رضا قدیری در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتشییع پیکر مطهر شهید سیدمرتضی رضا قدیری در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتشییع پیکر مطهر شهید سیدمرتضی رضا قدیری در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمسخنرانی دختر شهید سیدمرتضی رضا قدیری در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمسخنرانی حجت‌الاسلام احسان بی آزار تهرانی در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمسخنرانی حجت‌الاسلام احسان بی آزار تهرانی در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتشییع پیکر مطهر شهید سیدمرتضی رضا قدیری در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمسخنرانی حجت‌الاسلام احسان بی آزار تهرانی در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدممداحی حاج محمود کریمی در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدممداحی حاج محمود کریمی و سیدمحمود علوی در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدممداحی حاج محمود کریمی و سیدمحمود علوی در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدممداحی حاج محمود کریمی و سیدمحمود علوی در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدممداحی حاج محمود کریمی،سیدمحمود علوی و ابراهیم رحیمی در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدممداحی حاج محمود کریمی و سیدمحمود علوی در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدممداحی حاج محمود کریمی،سیدمحمود علوی و ابراهیم رحیمی در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتشییع پیکر مطهر شهید سیدمرتضی رضا قدیری در تجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدمتجمع عزاداران فاطمی در میدان شهید طهرانی مقدم
فلای تو دی