آخرین اخبار | آرشیو اخبار

حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس

ناصر جعفری

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه ۱۹ دی ماه با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد.نمایندگان مجلس در این جلسه پس از سخنرانی رئیس‌جمهور و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و موافقان و مخالفان کلیات این لایحه، در نهایت از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر، کلیات بودجه سال آینده را با ۱۷۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسصحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسحضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلسصحن علنی مجلسصحن علنی مجلسصحن علنی مجلسصحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسصحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسصحن علنی مجلسسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در صحن علنی مجلسصحن علنی مجلسصحن علنی مجلسمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلسمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلسمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلسمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلسمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلسمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلسصحن علنی مجلس رای گیری بودجه سال آینده در صحن علنی مجلسصحن علنی مجلس رای گیری بودجه سال آینده در صحن علنی مجلسصحن علنی مجلس رای گیری بودجه سال آینده در صحن علنی مجلسصحن علنی مجلس رای گیری بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس
فلای تو دی