کاریکاتور/ تخلف پشت تخلف / تولیدکنندگان لوازم خانگی ۳ تا ۱۲ درصد گران کردند!

نرخ‌های گران پشت ویترین لوازم خانگی / قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی راه خود را می‌روند / برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی که پیشتر در خصوص عدم درج قیمت تولیدکننده روی محصول دچار تخلف شده بودند، اکنون هم بدون مجوز و خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دادند.

کاریکاتور/ تخلف پشت تخلف / تولیدکنندگان لوازم خانگی 3 تا 12 درصد گران کردند!
فلای تو دی