آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آباد

عزیز بابانژاد

با توجه به شدت بارندگی‌هایی که از عصر جمعه در استان لرستان آغاز شد، محور آزاد راه خرم‌آباد- پل زال مسیر رفت به سمت خوزستان در کیلومتر ۹۰ بین تونل ماهور و زال یک و دو کاملا تخریب و مسدود شد اما مسیر برگشت آزاد راه خرم‌آ‌باد- پل زال در کیلومتر ۹۰ به سمت خرم‌آباد ساعاتی پیش با تلاش نیروهای راهداری و آزاد راه بازسازی شد و تردد در حال انجام است.

مسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آبادمسدود شدن آزادراه پل زال - خرم آباد
کارگزاری فارابی