کاریکاتور/ شکاف عمیق بین دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی/ کارگران باید به حقوق قانونی خود برسند!

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: به دنبال سفره رنگین برای کارگران نیستیم اما کارگران باید به حق قانونی خود برسند، متاسفانه تصمیم‌گیرندگان از واقعیت‌های زندگی جامعه کارگری دور هستند. یک کارگر روز مزد و حتی حقوق بگیر از پس پرداخت هزینه‌های، درمان، مسکن ، خوراک و پوشاک بر نمی‌آید به عنوان مثال یک کارگر باید چندین ماه حقوقش را پس انداز کند و درد را تحمل کند تا بتواند به دندانپزشکی مراجعه کند.

کاریکاتور/ شکاف عمیق بین دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی/ کارگران باید به حقوق قانونی خود برسند!
کارگزاری فارابی