آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستان

کیوان فیروزه ای

بارش برف در ۲۷ دی ماه منجر به مسدود شدن برخی از جاده های بین شهری و روستایی در استان کردستان شد. در حال حاضر اکیپ های راهداری و راهنمایی و رانندگی مستقر در جاده های استان با ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات برف روبی مشغول به امداد رسانی و عملیات بازگشایی جاده ها هستند.

بازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانبازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانخسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج بازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانخسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندج بازگشایی جاده ها و امداد رسانی - کردستانخسارت های ناشی از بارش برف - سنندج خسارت های ناشی از بارش برف - سنندجخسارت های ناشی از بارش برف - سنندج
واژه های کاربردی مرتبط
کارگزاری فارابی