آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه

حامد جعفرنژاد

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال صبح امروز سه شنبه، ۲۸ دی ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی افشاری آغاز شد.حبیب فرج‌الله چعب سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه متهم به «طراحی و اجرای عملیات‌های بمب‌گذاری و تروریستی متعدد در استان خوزستان از جمله حمله به مردم اهواز در جریان رژه هفته دفاع مقدس در سال ۹۷ » می باشد.

پدر شهید خردسال محمدطاها اقدامی که در حادثه تروریستی اهواز به شهادت رسید تصویر فرزند شهیدش را مقابل سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه در دادگاه قرار می دهداولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)مادر شهید خردسال محمدطاها اقدامی که در حادثه تروریستی اهواز به شهادت رسید در اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیهحبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیهاولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)مادر شهید خردسال محمدطاها اقدامی که در حادثه تروریستی اهواز به شهادت رسید در اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیهاولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)قاضی افشاری در اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)سخنرانی دادستان در اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیهلباس شهید خردسال محمدطاها اقدامی که در حادثه تروریستی اهواز به شهادت رسید در اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیهمادر شهید خردسال محمدطاها اقدامی که در حادثه تروریستی اهواز به شهادت رسید در اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیهاولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)قاضی افشاری در اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیهاولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)قاضی افشاری در اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)قاضی افشاری در اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)اولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)نماد شهید خردسال محمدطاها اقدامی که در حادثه تروریستی اهواز به شهادت رسید در اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیهمادر شهید خردسال محمدطاها اقدامی که در حادثه تروریستی اهواز به شهادت رسید در اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیهاولین جلسه دادگاه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال(گروهک تروریستی الاحوازیه)مادر شهید خردسال محمدطاها اقدامی که در حادثه تروریستی اهواز به شهادت رسید در اولین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه
فلای تو دی