آخرین اخبار | آرشیو اخبار

ورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکو

عرفان کوچاری

رئیس جمهور کشورمان که به دعوت رسمی همتای روس خود عازم این کشور شده بود، دقایقی قبل وارد فرودگاه مسکو شد.

ورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکوورود رئیس جمهور به فرودگاه مسکو
کارگزاری فارابی