آخرین اخبار | آرشیو اخبار

خسارات سیل در روستاهای هرمزگان

محمدرسول مرادی

با توجه به بارش‌های اخیر و سیل آسا در نقاط مختلف استان هرمزگان که از شنبه مورخ ۲۵ دی ماه آغاز شد سبب بروز خسارت زیادی به منازل مردم شده و راه های ارتباطی بین روستا ها قطع شده است و مسیر تردد در بین محلات و خیابان روستاها فقط با قایق امکان پذیر است بیشتر سامانه بارشی در شرق هرمزگان شهرستان میناب صورت گرفته است و روستاهای همچون مازغ بالا،مازغ پایین ،بندر کلاهی و... دچار سیل زدگی بی سابقه ای شده اند

خسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگانخسارات سیل در روستاهای هرمزگان
کارگزاری فارابی