آخرین اخبار | آرشیو اخبار

خسارات سیل در جنوب استان کرمان

ثارالله انکوتی

در بارندگی‌های چند روز گذشته در جنوب استان کرمان بیش از ۵ هزار خانواده و چیزی در حدود ۲۵ هزار نفر گرفتار سیلاب شدند

خسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمانخسارات سیل در جنوب استان کرمان
کارگزاری فارابی