آخرین اخبار | آرشیو اخبار

ورود اولین واگن های قطار شهری ساخت ایران به شیراز

امیر صادقیان

اولین واگن های قطار شهری (مترو) ساخت ایران عصر روز چهارشنبه همزمان با فرارسیدن ایام ولادت حضرت زهرا (س) درمسیر ورودی دروازه قرآن جهت نصب و بهره برداری فاز خط ۲ مترو وارد شیراز شدند.

ورود اولین واگن های قطار شهری ساخت ایران به شیرازورود اولین واگن های قطار شهری ساخت ایران به شیرازورود اولین واگن های قطار شهری ساخت ایران به شیرازورود اولین واگن های قطار شهری ساخت ایران به شیرازورود اولین واگن های قطار شهری ساخت ایران به شیرازورود اولین واگن های قطار شهری ساخت ایران به شیرازورود اولین واگن های قطار شهری ساخت ایران به شیرازورود اولین واگن های قطار شهری ساخت ایران به شیرازورود اولین واگن های قطار شهری ساخت ایران به شیرازورود اولین واگن های قطار شهری ساخت ایران به شیراز
فلای تو دی