آخرین اخبار | آرشیو اخبار

افتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاری

امین آهویی

مراسم افتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاری ظهر امروز شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ با حضور شعرا در حوزه هنری تهران برگزار شد.

رونمایی از پوستر جشنواره ملی شعر نیکوکاریعلی داوودی شاعر در افتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاریافتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاریافتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاریافتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاریافتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاریافتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاریمژده لواسانی مجری افتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاریمحمد سعید میرزایی در افتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاریافتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاریافتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاریافتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاریافتتاحیه جشنواره ملی شعر نیکوکاری
کارگزاری فارابی