آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بازگشایی محور ساری به کیاسر

سیدولی شجاعی

در پی وقوع بارش برف شدید در مازندران ، محورهای کندوان و کیاسر در استان مازندران کاملا مسدود شده اند که با تلاش اداره کل راه و ترابری بازگشایی و به مسافرین گرفتار در برف ، امداد رسانی گردید

بازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسربازگشایی محور ساری به کیاسر
فلای تو دی