آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیراز

امیر صادقیان

آیین اختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی صبح روز سه شنبه با حضور سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ، آیت الله دژکام نماینده محترم ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز،دیگر مسئولین استانی و کشوری و خانواده های شهدا ،ایثارگران و جانبازان و شاعران برجسته کشور در تالار حافظ شیراز برگزار ‌گردید.

اختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیراز آیت الله دژکام نماینده محترم ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیراز سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشوراختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیراز سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشوراختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیرازاختتامیه ششمین کنگره بین المللی شعر ایثار و زنان عاشورایی - شیراز
واژه های کاربردی مرتبط
کارگزاری فارابی