آخرین اخبار | آرشیو اخبار

گرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاه

فرزاد منتی

با توجه به شروع فصل سرما شش سرپناه شبانه تحت نظارت بهزیستی استان کرمانشاه فعال هستند و به افراد بی خانمان خدماتی از جمله یک وعده غذای گرم و صبحانه ،خدمات بهداشتی، بسته های کاهش آسیب را ارائه می کنند. گرمخانه ها از زمان غروب آفتاب تا طلوع صبح پذیرای بی سرپناهان در واحدهای مجزا برای خانم ها و آقایان هستند.شهروندان می توانند در صورت مشاهده افراد بی خانمان مراتب را از طریق خط تلفن اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ به کارشناسان بهزیستی اطلاع دهند.

گرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاهگرمخانه بی سرپناهان در کرمانشاه
کارگزاری فارابی