تصمیمی عجیب، پیش‌بینی جالب و سیمرغی که از فیلم فجر پر کشید

اهالی رسانه در روزی که دست‌اندرکاران جشنواره فیلم فجر دست به اقدامی عجیب زدند، پیش‌بینی جالبی داشتند و سیمرغ‌ها را زودتر تقسیم کردند.

                    

فلای تو دی