آخرین اخبار | آرشیو اخبار

چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر-۱

اصلانی - موحدی نژاد

چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر با اجرای کنسرت موسیقی پاپ علیرضا طلیسچی و فرزاد فرخ در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز شد.همچنین اجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

 اجرای کنسرت موسیقی پاپ علیرضا طلیسچی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ علیرضا طلیسچی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ علیرضا طلیسچی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ علیرضا طلیسچی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ علیرضا طلیسچی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ علیرضا طلیسچی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ علیرضا طلیسچی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ علیرضا طلیسچی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ فرزاد فرخ در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ فرزاد فرخ در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ فرزاد فرخ در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ فرزاد فرخ در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ فرزاد فرخ در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ فرزاد فرخ در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای کنسرت موسیقی پاپ فرزاد فرخ در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجراجرای گروه نوای سیمره به خوانندگی و آهنگسازی مهران غضنفری در چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر
فلای تو دی