آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

اختتامیه یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس

محمدحسن اصلانی

آیین اختتامیه یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس شامگاه جمعه ۲۹ بهمن در شبکه افق به همراه تقدیر از فیلم های برگزیده و تقدیر از چهره‌ هنری سینمای انقلاب با حضور محمدخزاعی رئیس سازمان سینمایی، هادی حجازی فر کارگردان ، حبیب والی نژاد تهیه کننده فیلم موقعیت مهدی ؛حسین دارابی کارگردان فیلم هناس و محمودبابایی تهیه کننده فیلم بدون قرار قبلی برگزار شد.

اختتامیه یازدهمین جایزه سینمایی ققنوسمحمدخزاعی رئیس سازمان سینمایی در اختتامیه یازدهمین جایزه سینمایی ققنوسمحمدخزاعی رئیس سازمان سینمایی در اختتامیه یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس جمال شورجه چهره‌ هنری سال سینمای انقلاب جمال شورجه چهره‌ هنری سال سینمای انقلاب و محمدخزاعی رئیس سازمان سینماییتقدیر از جمال شورجه چهره‌ هنری سال سینمای انقلابتقدیر از جمال شورجه چهره‌ هنری سال سینمای انقلابمجید اسماعیلی نماینده شبکه اساتید یازدهمین جایزه سینمایی ققنوسمجید اسماعیلی نماینده شبکه اساتید یازدهمین جایزه سینمایی ققنوسسیدمهدی ناظمی نماینده هیئت داوران یازدهمین جایزه سینمایی ققنوساختتامیه یازدهمین جایزه سینمایی ققنوسمحمدرضا شفاه تهیه کننده فیلم هناس برگزیده سوم یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس حسین دارابی کارگردان و محمدرضا شفاه تهیه کننده فیلم هناس برگزیده سوم یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس حسین دارابی کارگردان فیلم هناس برگزیده سوم یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس حسین دارابی کارگردان و محمدرضا شفاه تهیه کننده فیلم هناس برگزیده سوم یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس عوامل فیلم بدون قرار قبلی برگزیده دوم یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس محمودبابایی تهیه کننده فیلم بدون قرار قبلی برگزیده دوم یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس محمودبابایی تهیه کننده فیلم بدون قرار قبلی برگزیده دوم یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس عوامل فیلم موقعیت مهدی برگزیده اول یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس حبیب والی نژاد تهیه کننده و هادی حجازی فر کارگردان فیلم موقعیت مهدی برگزیده اول یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس حبیب والی نژاد تهیه کننده فیلم موقعیت مهدی برگزیده اول یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس عوامل فیلم موقعیت مهدی برگزیده اول یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس هادی حجازی فر کارگردان فیلم موقعیت مهدی برگزیده اول یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس عوامل فیلم موقعیت مهدی برگزیده اول یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس هادی حجازی فر کارگردان فیلم موقعیت مهدی برگزیده اول یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس عوامل فیلم موقعیت مهدی برگزیده اول یازدهمین جایزه سینمایی ققنوس
الی گشت