تمام اراضی کشاورزی‌ در دولت سیزدهم سنددار می‌شوند

رییس سازمان امور اراضی کشور از سند دار کردن کلیه اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم خبر داد که کاری زمین مانده در ۴۰ سال اخیر است و از از لزوم اصلاح قوانین مرتبط خبر داد.



فلای تو دی