تصویرسازی/ امروز قرارگاه حسین بن علی علیه السلام ایران است

امروز قرارگاه حسین بن علی علیه السلام ایران است. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی / تصویرسازی: سید محمد موسوی

تصویرسازی/ امروز قرارگاه حسین بن علی علیه السلام ایران است
فلای تو دی