مجازات مزاحمت برای نوامیس چیست؟

طبق ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کسی برای اطفال یا بانوان در اماکن عمومی مزاحمتی ایجاد کند، ۲ تا ۶ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد.

                           

فلای تو دی