وکالت اتفاقی چیست؟

در کانون‌های وکلا کمیته‌ای به نام وکالت اتفاقی وجود دارد که افرادی که اطلاعات حقوقی کافی دارند در آن درخواست پروانه می‌دهند و وکالت بستگان نزدیک خود را به عهده می‌گیرند.

            

فلای تو دی