سخنگوی قوه قضاییه: با مسئولان مقصر در ایجاد حواشی بازی ایران و لبنان برخورد می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه درباره اتفاقات حواشی بازی ایران و لبنان گفت: چنانچه احراز شود مسئولانی در این باره قصوری داشته‌اند متناسب با قصورشان با آنها برخورد می‌شود.

فلای تو دی