جام جهانی 2022 قطر
 

روایت جلال الدین کزازی از دلبستگی‌های اسلامی ندوشن به ایران

جلال الدین کزازی می گوید: اسلامی ندوشن دل در گرو ادب پارسی داشت و دلبسته ایران و فرهنگ و تاریخ این سرزمین سپند بود.

فلای تو دی