پیش شرط های اجرای سیاست هدایت اعتبار چیست؟

اجرای سیاست هدایت اعتبار یا تسهیلات بانکی به سوی بخش مولد الزاماتی دارد که اگر رعایت نشود، این سیاست با شکست رو به رو خواهد شد. در این باره نشستی با حضور سیدعلی مدنی زاده و حسین درودیان در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

فلای تو دی