سیاست‌های بانکی وزارت اقتصاد رونمایی شد

وزارت اقتصاد از دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی خود با محوریت‌های رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، هدایت اعتبار به‌سمت شرکتهای دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان رونمایی کرد.

فلای تو دی