نسل جوان آوارگان فلسطینی‌: امیدمان به آزادی قدس زنده‌تر از همیشه است

جوانان فلسطینی که در کشورهای مختلف دور از سرزمین فلسطین دوران آوارگی را سپری می‌کنند، می‌گویند به تأسی از پدرانشان بازگشت به سرزمین مادری‌شان را مشتاقانه دنبال می‌کنند و به حضور در مسجدالاقصی به عنوان قبله نخست مسلمانان امید دارند.

فلای تو دی