سوریه با وجود محاصره و فشارها هرگز از فلسطین دست نمی‌کشد

مردم سوریه می‌گویند هر چند کشورشان در معرض فشارهای اقتصادی شدید و ادامه فعالیت‌ گروه‌هک‌های تکفیری قرار دارد، اما مسئله نخست آنها، فلسطین و مقاومت است و همچنان به حمایت خود از مسئله اول جهان اسلام ادامه می‌دهند.

فلای تو دی