تشدید چالش‌های امنیتی اسرائیل به دنبال عملیات فلسطینی‌ها در شهرک آرئیل/ گزارش تسنیم از کرانه باختری

صهیونیست‌ها در حالی با یورش به روستای قراوه بنی‌حسان در منطقه سلفیت در کرانه باختری اقدام به بازداشت تعدادی از فلسطینیان به اتهام مشارکت در عملیات در شهرک آرئیل کردهاند که این عملیات چالش‌های امنینی این رژیم را تشدید کرده است.

فلای تو دی