آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست استانداران سراسر کشور

سید مصطفی تهرانی

نشست استانداران سراسر کشور صبح امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور احمد وحیدی وزیر کشور و محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در نشست استانداران سراسر کشورنشست استانداران سراسر کشوراحمد وحیدی وزیر کشور درنشست استانداران سراسر کشورمحسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در نشست استانداران سراسر کشورمحسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در نشست استانداران سراسر کشوراحمد وحیدی وزیر کشور و سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت درنشست استانداران سراسر کشوراحمد وحیدی وزیر کشور درنشست استانداران سراسر کشورمحسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در نشست استانداران سراسر کشوراحمد وحیدی وزیر کشور درنشست استانداران سراسر کشورمحسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در نشست استانداران سراسر کشورنشست استانداران سراسر کشوراحمد وحیدی وزیر کشور و سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت درنشست استانداران سراسر کشوراحمد وحیدی وزیر کشور و سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت درنشست استانداران سراسر کشورنشست استانداران سراسر کشوراحمد وحیدی وزیر کشور درنشست استانداران سراسر کشورنشست استانداران سراسر کشور
فلای تو دی