آخرین اخبار | آرشیو اخبار

استقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاه

فرزاد منتی

مراسم استقبال از قهرمانان پارالمپیک کرمانشاهی تیم ملی در فرودگاه اشرفی اصفهانی شهر کرمانشاه برگزار شد. در این مسابقات مهرداد صیدی جودوکار کرمانشاهی تیم ملی و پرچمدار کاروان ایران در این رقابت‌ها توانست با شکست همه رقبا مدال طلا را کسب کند. «مسعود رستگار» جودوکار کرمانشاهی وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم کشورمان مدال برنز مسابقات المپیک ناشنوایان را کسب کند.«پروین یاره» و «ناهید امیری» از کرمانشاه و «سمیرا برجی» به مدال نقره رسیدند.

استقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاهاستقبال از قهرمانان پارالمپیک در کرمانشاه
فلای تو دی