آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اجتماع بزرگ جهادگران فاطمی

امین آهویی

بمناسبت سالروز تاسیس بسیج سازندگی در سال جاری رزمایش ۱۴ هزار گروه جهادی به مدت ۱۰ روز در سراسر کشور در حال انجام است که به صورت اعزام مشترک روز اول رزمایش در مرکز استانها اجتماع عظیم جهادگران گروه های جهادی متخصص با حضور مسئولین اداری و نظامی استان ها برگزار می گردد. در تهران این اجتماع صبح امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت با بیش از ۳۰۰۰ جهادگر و با سخنرانی سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برگزار شد.

اجتماع بزرگ جهادگران فاطمیسخنرانی سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیسردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیسخنرانی سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیسخنرانی سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اجتماع بزرگ جهادگران فاطمیسخنرانی سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اجتماع بزرگ جهادگران فاطمیسخنرانی سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیسخنرانی سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمیاجتماع بزرگ جهادگران فاطمی
فلای تو دی