آخرین اخبار | آرشیو اخبار

افتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

مقداد مددی

آیین افتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عصر امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از میهمانان خارجی در مصلی تهران برگزار شد.

افتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانافتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانافتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانافتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانیاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیافتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانافتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانمحمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانافتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانافتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانمحمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانافتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانافتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانافتتاح سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانآماده سازی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
کارگزاری فارابی