گزارش خبرنگار تسنیم از مرز رومانی تا کی یف | اوضاع اوکراین در هفته یازدهم جنگ

اوکراین در هفته یازدهم جنگ روسیه علیه این کشور در شرایطی است که بخش های غربی و جنوب غرب در امنیت و پایتخت، شمال و شرق در وضعیت جنگی است

کارگزاری فارابی