چشم‌انداز روشن حزب‌الله برای انتخابات قریب‌الوقوع لبنان

در آستانه انتخابات ۲۰۲۲ لبنان، حزب الله نیز برنامه‌های انتخاباتی خود برای اداره این کشور را ارائه می‌کند. هر چند پیش‌بینی‌‌ها محبوبیت و برتری قابل توجهی را برای این حزب تخمین می‌زند اما رهبری حزب بر لزوم ارائه برنامه‌ها تأکید دارد.

‌‌

کارگزاری فارابی