آخرین اخبار | آرشیو اخبار

انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی

سیدمحمود حسینی

نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور ۹۵ داوطلب و به صورت رای گیری مجازی صبح امروز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد.

انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسیانتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
کارگزاری فارابی