آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز

امیر صادقیان

آتش‌سوزی در مجموعه اقامتی در حال ساخت خیابان پزشکان شیراز به دلیل جوشکاری بر روی مواد قابل اشتعال به وقوع پیوست و از طبقه منفی سه با حجم بالایی از فوم های سقفی، الوار های چوبی و سیلندر های گاز آغاز گردید و بخش وسیعی از ساختمان بزرگ را در برگرفت که به دلیل مجاورت با ساختمان مسکونی چند طبقه در موقعیت حساسی قرار داشت و آتش نشانان ۶ ایستگاه در عملیاتی ضربتی، موفق به اطفای حریق در ساعات پایانی روز شدند

 آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره -شیراز
کارگزاری فارابی