آخرین اخبار | آرشیو اخبار

خودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتی

مسعود شهرستانی

خودکفایی در تولید انواع روانکارها با اتکا به شرکت‌های دانش بنیان داخلی و تولید سالانه ۶۰۰ میلیون لیتر در پالایشگاه نفت بهران به بزرگ‌ترین تولیدکننده روغن موتور در خاورمیانه سپرده شد در همین راستا شرکت نفت بهران به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده انواع روغن موتور ضمن خودکفایی و تولید ملی در تولید انواع روانکارها، موفق به قطع وابستگی کشور به محصول استراتژیک روغن تایر سبز شد.

خودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتیخودکفایی در تولید انواع روغن‌های صنعتی
فلای تو دی