روایت خبرنگار تسنیم در سوریه از حمله شبانگاهی رژیم اسرائیل به شهر «مصیاف»

رژیم صهیونیستی بار دیگر در ادامه نقض قوانین بین المللی و زیر پا گذاشتن تمامیت ارضی سوریه و با چراغ سبز آمریکا به خاک سوریه حمله کرد که در نتیجه آن، چند سوری شهید و یا زخمی شدند.



فلای تو دی