«مدنی‌ها» و تحریم‌کنندگان انتخابات لبنان چه می‌گویند؟

یکی از جریان های مؤثر در انتخابات اخیر لبنان، گروه های موسوم به «جامعه مدنی» هستند که معترضین خیابانی را نمایندگی می کنند. در این گزارش به میزان اقبال احتمالی شهروندان لبنانی به آن ها و هم چنین گفتگو با برخی شهروندان تحریم کننده انتخابات پرداخته ایم.

فلای تو دی