آخرین اخبار | آرشیو اخبار

کاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاه

فرزاد منتی

با دستور وزیر جهاد کشاورزی, کاروان‌های ملی ترویج آموزش کشاورزان وزارت جهاد کشاورزی هر هفته به یک استان سفر می کنندو با حضور در سرزمین های کشاورزی، باغی، شیلات و دامداری ها دانش فنی روز را به کشاورزان و مدیران مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها منتقل می کنند. این کاروان با حضور معاونت ترویج وزارت کشور در مناطق مرزی استان کرمانشاه مانند جوانرود و روانسر و پاوه با کشاورزان تعامل و ردوبدل اطلاعات داشتند.

کاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاهکاروان ملی ترویج آموزش کشاورزان در کرمانشاه
فلای تو دی